1) Vyberte uživatele, pod kterým se chcete přihlásit, nebo zadejte jeho uživatelské jméno.
2) Zadejte heslo k požadovanému účtu.
3) Pokud si přejete, aby si Vás PublicFun zapamatoval a nevyžadoval přihlášení při každé návštěvě, musíte mu to oznámit zaškrtnutím políčka "Zapamatuj si mě".
4) Pokud si přejete udržet relaci na více počítačích najednou, zaškrtněte pole "Zachovat připojení na více počítačích".
5)Klikněte na tlačítko "Přihlásit se".